ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Projector Viewsonic X10 ที่ร้าน ProjectorPRO

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Projector Viewsonic X10 ที่ร้าน ProjectorPRO สาขา ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ชั้น 3 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง 3E69) 02-641-1446

Viewsonic x10 โปรเจคเตอร์เเบบ Home Projector ที่มีความชัดระดับ 4K คมชัดสุดยอด มาพร้อมกับค่า Contrast ที่สูงถึง 3,000,000 : 1 ที่ช่วยทำให้ภาพมีมิติความลึกของสีได้มากกว่าเดิม สามารถเชื่อมต่อได้อย่างง่ายได้ด้วย Wifi Built-in อยากลองประสบการร์ดูหนังในบ้าน อย่าลืมมองเจ้าตัวนี้นะคะ

ProjectorPRO เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson Eb-2042 + iScreen Wall Screen 100

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson EB-2042 + iScreen Wall Screen 100 ที่ ร้าน ProjectorPRO สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314

Projector Epson EB-2042
– ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 4,400 lumens
– ความละเอียดระดับ XGA
– อายุการใช้งานหลอดไฟสูงถึง 12,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน
– รองรับการใช้งาน MHL
– ฉายภาพจากคอมพิวเตอร์ได้พร้อมกันหลายเครื่อง
– ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์ได้อัตโนมัติ

ProjectorPRO เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

Drawing Account Definition, Example

owner investment / drawings

If they’re successful, they should eventually be taking draws well in excess of the money they’ve put into the company. Whether you’re running it on your own or with partners, business owners usually take a draw from the profits.

But a shareholder distribution is not meant to replace the owner’s draw. Draws are not personal income, however, which means they’re not taxed as such. Draws are a distribution of cash that will be allocated to the business owner. The business owner is taxed on the profit earned in their business, not the amount of cash taken as a draw. Often corporations avoid taking real investment in terms of dollars and assets because in doing so they assign a value to their shares and thus the business as a whole. It’s quite common, for example, to have each founder pay a dollar in return for shares in the business. The other assets are contributed to the business as a shareholder loan, which is repaid when the business earns a profit.

In addition, you must pay taxes on your income/profit to avoid getting flagged by the IRS. Designed for freelancers and small business owners, Debitoor invoicing software makes it quick and easy to issue professional invoices and manage your business finances.

Depending on your business, your draw amount might fluctuate from time to time. For example, during a peak season, you might pay yourself more because you have a higher cash flow.

How Easy Is It To Change Your Salary?

If the owner’s draw is too much, it could prevent the business from having sufficient funds moving forward. You should also factor in operating costs and other expenses before you decide how much to pay yourself with an owner’s draw.

owner investment / drawings

Accrual accounting is the most common method used by businesses. Define accrued expenses and revenues, explore the types of accrued expenses and revenues, and examine practical examples of these two concepts. A drawing account is an offsetting account for entrepreneurial capital. Credits offset each debit of the drawing account of the cash account by the same amount. Since an S corp is structured as a corporation, there is no owner’s draw, only shareholder distributions.

For this reason, the capital accounts are never reduced unless the shareholders sell their shares back to the company. When the corporation forms, the owner or owners will have to put money and assets into the business in order for the business to start to operate. Incorporated businesses are legal entities that pay their own taxes and have their own bank accounts. Corporations thus have slightly different terminology than Sole Proprietorships and Partnerships. If you draw more than your business ownership or what your business is worth, you will be borrowing money from your business worth and creating a loan. Once you take out more than the business is worth, you can create tax complications. This guide explains how business owners can pay themselves with a payroll tactic known as an “owner’s draw.”

Keep in mind that drawings are not to be confused with expenses or wages for the owners as these will be recorded in the company profit and loss account separately. Since most small businesses are incorporated as a sole proprietorship, LLC or a partnership cannot pay salaries to their owners. When transactions occur they can be classified as an investment by an owner, withdrawal by an owner, revenue, or expense transaction. Each of owner investment / drawings these types of transactions have an impact on owner’s equity at some point which is seen on the balance sheet at the end. The previous instance is a transaction; however, in a proprietorship/partnership, the owners may make several transactions for their benefit during a fiscal year. If the owner uses the company’s resources for personal use, there is a mechanism to record such transactions and adjust the company’s balance sheet.

Is Drawing An Expense Or Equity?

You use the Contributed Capital account for the Paid From Account when using the Expenses page. Of course, the owner will also need to take money out of the business.

owner investment / drawings

Another way to decide between the drawings and dividends is to see the entity structure of a business. Also, as long as you are paying taxes properly, you can withdraw money without any upper limit. For certain business structures, there is no restriction on owners to withdraw money from the business as and when needed. Although both methods have similar impacts on a business and for business owners, they work differently. Any person or organization utilizing money who puts his capital in the business to start his business might be included.

How Are Drawings Treated In Partnership Accounting?

Cash includes cash on hand , bank balances (checking, savings, or money-market accounts), and cash equivalents. Cash equivalents are highly liquid investments, such as certificates of deposit and U.S. treasury bills, with maturities of ninety days or less at the time of purchase.

Therefore, it will be recorded on the credit side of the profit and loss account. Keep some money in the company to allow for investments and growth—you can always raise your salary/draw amount down the line when business is more profitable. Being a small business owner is pretty much a full-time job, and everyone working a full-time job deserves a living wage. A limited liability company is a business structure that separates owner from the businesses they run. This means that, in the case of losses or lawsuits, individuals are not liable—the company, however, is. Although drawings are outflow of resources from entity’s perspective yet they are not expense because such outflow is not permitted with an intention generate higher cash inflows.

 • Therefore, it will be added to the drawings account in the balance sheet and ultimately will be deducted from the capital.
 • For sole proprietors owner investment drawings are considered net income.
 • The owner’s draw method is often used for payment versus getting a salary.
 • Owners of some LLCs, partnerships and sole proprietorships can take an owner’s draw.
 • As a business owner, you don’t want to take too much and drain your business.

Drawings from business accounts may include the owner withdrawing cash or products from the company but this is not a typical business expense. The standard balance sheet lists the company’s assets, liabilities, and capital. As with sole proprietorships, owner’s in a partnership also end up using their personal money to pay for business expenses. An owner’s draw can help you pay yourself without committing to a traditional 40-hours-a-week paycheck or yearly salary.

Owners Draw Vs Salary: Benefits To Being On Payroll

If your business is booming, then you can afford to give yourself a little bit more on top as a reward for good performance. Before you are even faced with the decision of how to pay yourself, you need to decide what kind of structure you want for your business. Your business structure affects many aspects of your operations, including the best way to pay yourself as a business owner.

Inventory includes goods that the business will eventually sell for profit. Fixed assets such as buildings, machinery, and equipment facilitate business operations that eventually lead to the generation of revenue .

owner investment / drawings

If you’re paying yourself using the salary method, you’re not affecting Owner’s Equity. Whether you choose to draw your money or assign yourself a salary, there are a few guidelines you should follow when paying yourself from your own bank account. Instead, shareholders can take both a salary and a dividend distribution. There are five common business structures, and each one influences the way small business owners pay themselves. As the sole proprietor, you’re entitled to as much of your company’s money as you want.

Learn the different ways that an owner’s money can be put into and taken out of the business. The owner has more liberty to move the business’s capital around. Without it, the owner wouldn’t know how much his/her initial investment has grown since the inception of the business. So rather than an asset, it is more akin to liability from the business’s point of view. It gets this rapport because it is often seen as the residual figure after deducting total liabilities from total assets.

S Corporation Stock Basis

Long-term investments differ from marketable securities because the company intends to hold long-term investments for more than one year or the securities are not marketable. Property, plant, and equipment is the title given to long-lived assets the business uses to help generate revenue. Examples include land, natural resources such as timber or mineral reserves, buildings, production equipment, vehicles, and office furniture. With the exception of land, the cost of an asset in this category is allocated to expense over the asset’s estimated useful life.

 • The accounting equation identifies the relationship between the elements of accounting.
 • The drawing account is intended to track distributions to owners in a single year, after which it is closed out and the balance is transferred to the owners’ equity account .
 • Anything that causes a fluctuation of inflows and outflows will create an adjusted basis.
 • Since most small businesses are incorporated as a sole proprietorship, LLC or a partnership cannot pay salaries to their owners.
 • Well, it’s a type of financial statement that contains information regarding the movement in owner’s equity.
 • As a business owner, you should consider the following key factors before choosing the right option and deciding how much can you pay yourself.

It’s a way for them to pay themselves instead of taking a salary. An account is set up in the balance sheet to record the transactions taken place of money removed from the company by the owners. In the drawing account, the amount withdrawn by the owner is recorded as a debit.

On the other hand, the owner’s equity represents the owner’s stake in the business. For example, cash allows a business to pay for the business’s expenses and liabilities. Otherwise, the business will continue to operate with negative equity in its financial statements. Debt basis is when a shareholder takes on debt from the S Corporation. When an owner takes on debt, in the form of a loan from the business, it is a tax-free event because it creates a temporary basis. For this reason debt basis is NOT considered when judging the taxability of a distribution. Keep in mind, any loans must be paid back to the business, on a schedule with interest.

Is Owner Draw A Temporary Or Permanent Account?

Expense can simply be defined as outflow of resources of entity in order to earn revenue or in other words a cash outflow with a purpose to generate cash inflow. In for-profit organisations cash outflow is made to generate higher cash inflow which ultimately increase shareholder’s wealth. This outflow of resources can either be in form of cash or in kind i.e. asset other than cash or cash equivalents. According to IASB the definition of expense includes losses as well. The ability to read financial statements requires an understanding of the items they include and the standard categories used to classify these items. The accounting equation identifies the relationship between the elements of accounting.

Classify the following items as investment by owner , owner’s drawings , revenues , or https://wave-accounting.net/ expenses . Then indicate whether each item increases or decreases owner’s equity.

Definition Of Drawings

The QuickBooks sole proprietor or owner’s draw account will now be set up. Along with this, a report for the withdrawn amount can also be prepared. A partnership is essentially the same as a sole proprietorship, except that there’s more than one owner. This means you’ll want to create an individual Owner’s Draw and Contributed Capital account for each owner. The statement of owner’s equity may not be as important as the three main financial statements for external users. On the other hand, if the owner withdraws some of his investment, the owner’s equity decreases.

For example, if the business has an owner’s equity of $20,000 and the owner draws $30,000 out of it, the business will have a negative owner’s equity of $10,000 after the drawing. So to summarize the previous point, profits increase owner’s equity while losses decrease it. On the other hand, when the business generates losses, the owner’s equity will decrease. On day 1 of the partnership, outside basis is equal to each partner’s assets in the business thus it is equal to inside basis.

An owner’s draw requires more personal tax planning, including quarterly tax estimates and self-employment taxes. The draw itself does not have any effect on tax, but draws are a distribution of income that will be allocated to the business owner and taxed. Users can enter the owner’s draw in QuickBooks by availing of the Banking option. You need to launch this accounting software and tap on the Banking tab. The business account is to be selected from the given drop-down of Bank Account. You are also required to fill up the owner’s name while recording the withdrawn amount. We cannot call them liabilities or assets because the proprietor withdraws from his capital.

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson EB-X41 ที่ร้าน ProjectorPRO

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson EB-X41 ที่ร้าน ProjectorPRO สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314

Projector Epson EB-X41โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดเเบบ XGA มีความสว่างสูงถึง 3600 ลูเมนส์ ให้ภาพมีความคมชัดสูงมาก ให้รายละเอียดของภาพได้ดีเลยทีเดียวค่ะ ใช้งานง่าย ด้วยการรวมฟังก์ชั่นต่างๆ ที่ใช้งานเป็นประจำเข้าไว้ด้วยกันที่หน้า Home Screen เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน

ProjectorPRO เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุน DLP Projector Viewsonic M1

ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุน Viewsonic M1 ร้าน ProjectorPro สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314
.
Viewsonic M1 เป็นโปรเจคเตอร์ขนาดเล็กที่ความสามารถไม่เล็กตามเเน่นอน มาพร้อมกับความละเอียดแบบ WVGA และมี Dynamic Contrast อยู่ที่ 120,000:1 มีลำโพง Harman Kardon ตัวเล็กครบครัน เอาไว้ดูหนังที่ไหนก็ได้ด้วยการใช้งานสูงสุดถึง 6 ชั่วโมงค่ะ

 ProjectorPro เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson EB-W41 ถึง 5 ตัว

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson EB-W41 ถึง 5 ตัว ที่ร้าน ProjectorPRO สาขา ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 3 (ข้างบันไดเลื่อน ห้อง 3100) 090-601-4466, 02-656-6161

Projector Epson EB-W41
– ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 3,600 lm
– ความละเอียดระดับ WXGA
– อัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 15,000:1
– ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์
– อายุการใช้งานหลอดไฟสูงถึง 10,000 ชั่วโมงในโหมดประหยัดพลังงาน

ProjectorPRO เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Acer P5530

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Acer P5530 ที่ร้าน ProjectorPro สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314

Acer P5530 โปรเจคเตอร์ที่มีความละเอียดระดับ Full Hd ความสว่างสูงถึง 4000 ลูเมนส์ เเละค่า Contrast 20,000 : 1 ที่ช่วยในเรื่องของความชัดลึกให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้น มีภาพที่คมชัด สวยงาม มีการรับประกันตัวเครื่อง 3 ปี Onsite pick up หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

 ProjectorPro เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Projector Acer X1326AWH และ iScreen Wall Screen 120 (16 : 10)

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Projector Acer X1326AWH และ iScreen Wall Screen 120 ขนาด16 : 10 ที่ร้าน ProjectorPro สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314

Projector Acer X1326AWH
โปรเจคเตอร์รุ่นนี้มีความละเอียดระดับ HD ความสว่างสูงถึง 4000 ลูเมนส์ ให้ภาพที่คมชัด สว่างสดใส โดยเเบรนด์ Acer นี้รับประกันตัวเครื่อง 3 ปี Onsite pick up หลอดภาพ 1 ปีหรือ 1,000 ชม.

iScreen Wall Screen 120
เนื้อจอสีขาว ขอบดำ ด้านหลังเคลือบสีดำ ทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟ
ป้องกันเชื้อรา และสามารถทำความสะอาดได้
ส่วนล่างของผ้าจอมวนกับแกนเหล็กเพื่อทนทานต่อการใช้งาน
กระบอกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดานได้ ผลิตด้วยวัสดุที่มีความแข็งแรง

ProjectorPRO เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี :https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson Eb-s41

ขอขอบคุณ คุณลูกค้าที่อุดหนุน Epson Eb-s41 ที่ร้าน ProjectorPro สาขา ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ชั้น 2 (ติดลานโปรโมชั่น ห้อง KO-21) 086-610-4466, 02-992-7314

 Epson Eb-s41
 ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 3,300 lumens
 ความละเอียดระดับ SVGA
 อัตราส่วนความคมชัดสูงถึง 15,000:1
 ปรับภาพสี่เหลี่ยมคางหมูแนวนอนแบบสไลด์
 อายุการใช้งานหลอดไฟสูงถึง 10,000 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน

 ProjectorPro เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/

ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่อุดหนุนโปรเจคเตอร์ Epson Eb-1450Ui 2 ตัว, Epson Eb-1460Ui 3 ตัว

ขอขอบคุณคุณลูกค้าที่เหมาโปรเจคเตอร์ Epson Eb-1450Ui 2 ตัว, Epson Eb-1460Ui 3 ตัว ที่ร้าน ProjectorPro สาขา ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 3 (ข้างบันไดเลื่อน ห้อง 3100) 090-601-4466, 02-656-6161
.
 Epson Eb-1450Ui
โปรเจคเตอร์เเบบ Ultra short throw ที่มีความละเอียดระดับ Full Hd มีความสว่างระดับ 3600 ลูเมนส์ เป็นจอที่เหมาะกับการเรียนการสอนมากๆ สามารถเป็นอินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส

 Epson Eb-1460Ui
 ความละเอียดที่เหนือกว่าระดับ Full HD
 ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวสูงถึง 4,000 lumens
 เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์
 อินเตอร์แอคทีฟและจอภาพคู่แบบไร้รอยต่อ
 ฉายภาพแบบไร้สายและ Miracast®
 อินเตอร์แอคทีฟเพียงปลายนิ้วสัมผัส
 จอฉายภาพระยะสั้น 80 นิ้ว ที่ 47 เซนติเมตร

 ProjectorPro เราให้บริการด้านโปรเจคเตอร์
อย่างครบวงจรหากใครสนใจติดตั้งโปรเจคเตอร์
ด้วยทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านภาพและเสียง มีประสบการณ์กว่า 10 ปี
สามารถติดต่อ ขอรับบริการได้ทุกช่องทางการติดต่อ
หรือจะเป็นการเดินเข้าไปพูดคุยกันที่หน้าร้านโปรเจคเตอร์โปรทุกสาขา

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์ราคาถูก คุณภาพดี : https://www.projectorpro.online/