Noong tinanong naman niya ako kung anong bagay sa buhay ko ang sigurado, ang la kong nasagot ay ang pagsusulat

Noong tinanong naman niya ako kung anong bagay sa buhay ko ang sigurado, ang la kong nasagot ay ang pagsusulat

Hindi kami nagpalitan ng text kaagad. Ang unang dumating na mensahe mula kay Lala ay ang imbitasyon niya con el fin de sa isang prayer rally sa kanilang simbahan. Pinaunlakan ko naman ang imbitasyon.

Intensifying: Mas napalapit kaming dalawa lalo na noong nagkaroon kami ng dyad activity at the kailangan naming alamin ang mga bagay tungkol sa isa’t isa.

Integrating: Kung can get mahalagang bagay akong natutunan kay Lala, ito yung pagbibigay prayoridad sa Diyos

Ipinakilala sa amin ang Knapp’s varieties of dating escalation and you may termination, ang iba’t ibang types of thinking, style of interviews, at ing mga pagkakatulad-pareho kaming shiftee (Siya’y nanggaling sa Chemicals Systems from the lumipat sa Eating Tech; ako naman ay mula Math patungong Malikhaing Pagsulat), parehong can get scholar team, parehong ayaw magsuot ng pormal na damit. Magkaiba naman kami sa relihiyon (Kristiyano siya, Katoliko ako), sa ilang hilig tulad ng pagsusulat (noong tinanong ko nga siya kung sa tingin niya’y patay na ang panitikan sa loob ng Upwards ay oo ang isinagot niya), at metodo ng pananampalataya (mas aktibo siya sa mga gawain sa kanyang relihiyon kesa sa akin). Aunque kahit magkaiba kami’y natutuwa pa rin ako sa kanyang sinseridad sa kanyang mga paniniwala at the sa kanyang pagtanggap sa mga taong iba ang pagtingin sa mundo. Sabi nga niya sa akin noong tinanong ko siya tungkol sa mga taong may bisyo o nagnanakaw at iba pa, “relate genuinely to him or her but don’t become her or him.” Ang sabi ko naman, mahirap iyon kapag isasan daw imposible kung pauunlakan ko ang Diyos na mamuhay sa aking kalooban within magsilbing gabay sa akin. Parang ganun yata yung sinabi niya.

Napadalas nga yung pagpupunta ko sa mga pagtitipon sa kanilang relihiyon. Minsan nga’y nakikisali na rin ako kapag get prayer fulfilling sila sa org niya tuwing umaga. Hindi ko naman siya gaanong dinadala sa org ko, yung Right up UGAT (Ugnayan ng Manunulat). Baka kasi hindi maging komportable lorsque Lala, yun ang naisip ko.

Ipinakilala rin niya ako sa mga kagrupo niya sa Childhood to the Flames (Faith, Involvement, Matchmaking at Excellence daw his comment is here ang ibig sabihin nun)

Bonding: Nagsasabihan na kami ng mga sikreto namin sa isa’t isa. Napagtatalunan na rin namin ang mga plano namin pagkatapos naming journal-aral, kung gusto ba naming mag-asawa agad, kung ilang anak, kung pupunta ba kami sa ibang bansa o magtatrabaho sa Pilipinas. Nakagawian na rin namin ang magkape kapag natatapos ang kanilang prayer appointment. Doon nagpapatuloy ang mga kuwento tungkol sa mga buhay na hindi pa nararating on mga alaalang hindi nangyari.

Differentiating: Lumitaw ang kapansin-pansing pagkakaiba namin ni Lala noong isinama ko siya sa isang poetry reading. Nakatulog yata siya noong gabing iyon. Naging mas abala na rin siya sa kanyang mga trabaho sa kanyang grupo on sa kanyang relihiyon. Naging mas aktibo siya sa out-of-town objectives, na hindi ko pa naman kayang/gustong gawin. Alam naman naming gumagawa kami ng paraan para magpatuloy ang pagkakaibigan namin, pero habang tumatagal, mas nagiging masaklaw ang aming pagtingin sa mga bagay-bagay, within hindi namin napigilan ang pagtutuon ng pansin sa aming magkaibang interes na nagiging sanhi ng tunggalian.

Circumscribing: Nagpapakita pa rin ako sa prayer rallies in the young people events pero hindi na naging normal ang aming pagkakape tuwing matatapos ang mga gawain sa simbahan. Kinakamusta rin niya minsan ang mga naisusulat ko, aunque hindi ko na pinapabasa sa kanya tulad noong una kaming nagkakilala. Parang palaging pahaging ang aming pag-uusap, dumadaan lang sa mga harap namin aunque hindi naman pumapasok sa loob gaya noon. Nagkakasundo lang kami kapag inaalala namin ang masasayang alaala sa aming Kom 3 class-ang mga aktibiti, ang mga dula-dulaan, ang makukulit pero masasayang classmates from the groupmates. Sana’y palagi na lang masaya, sana’y katulad pa rin ng dati. Kahit paulit-ulit naming sabihin iyon ay alam na naming hindi na kami magbabalik sa mga dati naming sarili, kahit na gustuhin pa namin ito.