ซื้อโปรเจคเตอร์ สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้

ซื้อโปรเจคเตอร์ที่ร้านโปรเจคเตอร์โปร สามารถออกใบเสร็จใบกำกับภาษีเพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษี ตามโครงการ “ช้อปช่วยชาติ” ได้สูงสุดถึง 15,000 บาท

…ดีงาม…

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” กระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปี 2560 โดยให้ผู้มีเงินได้สามารถนำรายจ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการ ให้หักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท เริ่มไฟเขียวตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560

ทั้งนี้ การซื้อสินค้าและการบริการนั้น จะไม่รวมถึงการซื้อสุรา ยาสูบ เบียร์ ไวน์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ น้ำมัน ก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ รวมทั้งค่าบริการนำเที่ยวและค่าที่พักโรงแรม โดยผู้มีเงินได้จะต้องมีหลักฐานเป็นใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป คือ มีชื่อ-ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการในใบกำกับภาษี

ซึ่งสำหรับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างโปรเจคเตอร์นั้น สามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้อย่างแน่นอน

สำหรับมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้มีเงินได้ที่ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560 สามารถนำค่าใช้จ่ายมายื่นหัก ลดหย่อนภาษีที่จะยื่นในช่วงต้นปี 2561 ได้ โดยต้องเป็นผู้ที่มีเงินได้สุทธิ 150,001 บาทขึ้นไป จึงจะได้ประโยชน์ของโครงการนี้ตามอัตราโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2560

สนใจสั่งซื้อโปรเจคเตอร์เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีโดยสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มได้ที่ https://www.projectorpro.online/product/category/projector